Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr V/45/2018
Rady Gminy
z dnia 5 czerwca 2018


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1198 i 2203) po uzyskaniu opinii związków zawodowych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć o liczbę godzin określoną w tabeli:
Lp.Stanowisko kierowniczeRozmiar obnizki

1
Dyrektor szkoły liczącej:
a) od 6 do 8 oddziałów10
b) od 9 do 14 oddziałów13
c) 15 i więcej oddziałów15
2. Wicedyrektor szkoły liczącej:
a) od 12 do 16 oddziałów9
b) 17 i więcej oddziałów11
3.Dyrektor przedszkola18

  § 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
       § 4. Traci moc uchwała nr IV/50/2011 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz w sprawie ustalenia zasad udzielania rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Osielsko, zmieniona Uchwałą nr V/58/2016 Rady Gminy z dnia 13 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz w sprawie ustalenia zasad udzielania rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Osielsko.
       § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
      
Uzasadnienie
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1198 i 2203) organ prowadzący określa zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. Na podstawie art. 91d pkt 1 w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 wykonuje odpowiednio rada gminy.
Z uwagi na przedmiot regulacji uchwała podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe, zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881). Projekt uchwały został zaopiniowany przez Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Wynik głosowania imiennego (481kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018. Poz. 3119 z dnia 2018-06-12

Odpowiada za treść: Kubicki Rafał
Opublikował: Klimek Wiesława (11 czerwca 2018, 13:18:41)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (13 czerwca 2018, 13:50:29)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 149

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij