Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr VI/53/2018
Rady Gminy
z dnia 7 sierpnia 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349)oraz art. 12 ust.1,6 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz.487. z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Na terenie gminy Osielsko ustala się maksymalna liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
1)      do 4,5%  zawartości alkoholu oraz piwa – 30 zezwoleń  w tym dla miejscowości Bożenkowo 5 zezwoleń;
2)      powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 30 zezwoleń w tym dla miejscowości Bożenkowo 5 zezwoleń;
3)      powyżej 18% zawartości alkoholu – 30  zezwoleń w tym dla miejscowości Bożenkowo 5 zezwoleń.
 
§ 2. Na terenie gminy Osielsko ustala się maksymalna liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1)      do 4,5%  zawartości alkoholu oraz piwa – 50 zezwoleń  w tym dla miejscowości Bożenkowo 5 zezwoleń,
2)      powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 50 zezwoleń w tym dla miejscowości Bożenkowo 5 zezwoleń,
3)      powyżej 18% zawartości alkoholu – 50  zezwoleń w tym dla miejscowości Bożenkowo 5 zezwoleń.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy Osielsko:
1)      uchwała Nr VI/66/2001 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Osielsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów;
2)      uchwała Nr VI/80/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Osielsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2012 r. poz. 2953).
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
Dnia 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na gminy obowiązek uchwalenia uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla:
1)      poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy;
2)      zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
3)      zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie znowelizowanego art. 12 ust.1 ustawy.
Rada Gminy Osielsko stosownie do treści art. 12 ust. 5 ustawy zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy.
Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy wystąpiono o opinie do Dowódcy Garnizonu Bydgoszczy, który nie wniósł uwag do projektu uchwały.
 
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wynik głosowania imiennego (534kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2018, poz. 4067 z dnia 2018-08-10

Odpowiada za treść: Dąbrowska Violetta
Opublikował: Klimek Wiesława (13 sierpnia 2018, 12:14:26)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (20 sierpnia 2018, 10:15:46)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij