Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr III/24/2019
Rady Gminy
z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2019 –2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2019
–2028, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IV/26/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmienionej uchwałą Nr I/2/2019 roku z dnia 5  lutego 2019 r., Nr II/15/2019 z dnia 19 marca 2019 r.  zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz (3277kB) pdf do Uchwały.       
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2028, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz (161kB) pdf do Uchwały.
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów  stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2019 oraz w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach następnych . Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

Objaśnienia
Załącznik nr 1
1)      dochody budżetu na 2019 rok  po zmianie 93.188.264,60 zł;  z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  89.131.239,64 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 4.057.024,96 zł;
 
2)      wydatki budżetu na 2019 rok, po zmianie 113.051.449,60 zł; z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  69.904.714,60 zł
b)      wydatki majątkowe w wysokości –   43.146.735,00 zł.
 
Dochody w roku 2020 zwiększa się o kwotę 2.472.000,00 zł w związku z przyznaniem gminie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu  dofinansowana w takiej wysokości na budowę ścieżki rowerowej i oświetlenia ul. Słonecznej w Żołędowie  i w ul. Kąty w Osielsku
w ramach przedsięwzięcia "Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz Długiej do Bocznej" .  Dokonuje się zmian w planowanych przychodach i rozchodach w latach objętych prognozą.
Załącznik nr 2


1.    Dodaje się przedsięwzięcia:
1)      Gospodarka odpadami - realizacja lata 2020-2022. Łączne nakłady 4.275.000,00 zł, w tym rok 2020 - 1.959.375,00 zł, rok 2021 - 2.137.500,00 zł, rok 2022 - 178.125,00 zł.
2)       „Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej”. Łączne nakłady finansowe - 200.000,00 zł.  Realizacja lata 2019 -2020. W tym rok 2019 - 0,00 zł, rok 2020 - 200.000,00 zł.  W ramach zadnia planuje się wykonanie w roku 2019-2020 koncepcji budowy Szkoły Podstawowej w Niemczu wraz z salą gimnastyczną
z podziałem na trzy moduły oraz dokumentacji projektowej pierwszego z trzech modułów tj.  budynku szkoły na potrzeby klas 1 - 3 oraz sali gimnastycznej.
2.    Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019 -2028. W tym:
1)      "Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo -  edukacyjnego z uwzględnieniem placu, ścieżek oraz małej architektury na działce numer 117/11, 117/13 i 117/23 w Niemczu wraz z oświetleniem i systemem podlewania" w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zwiększa się wydatki w roku 2019 o 470.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe - 1.270.000,00 zł. Realizacja w latach 2017 - 2019. W tym rok 2019 - 1.260.000,00 zł.
2)      "Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz Długiej do Bocznej" - zwiększa się wydatki w roku 2019 - o 1.650.000,00 zł. Realizacja w latach 2016 -2020. Łączne nakłady finansowe - 7.950.000,00  zł, z tego rok 2019 po zmianie 3.050.000,00 zł,  rok 2020 - 3.500.000,00 zł. Po zmianie poz. 1.1.2.2 i poz. 1.3.2.44;
3)      Poz. 1.3.2.7 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe - 4.930.000,00 zł. W tym - rok 2019 -780.000,00 zł, rok 2020 - 120.000,00 zł, rok 2021 - 1.000.000,00 zł, rok 2022 - 2.600.000,00 zł;
4)      Poz. 1.3.2.20 "Rozbudowa ul. Leśnej  w Osielsku ". Realizacja w latach 2014 -2021. Łączne nakłady finansowe - 10.900.000,00 zł, z tego rok 2020 - 4.000.000,00 zł, rok 2021- 2.000.000,00 zł;
5)      Poz. 1.3.2.39 "Przebudowa ul. Topolowej w Maksymilianowie". Realizacja w latach 2016 - 2019.  Łączne nakłady finansowe - 1.524.000,00 zł, z tego rok 2019 - 1.500.000,00 zł.
6)      Poz. 1.3.2.45 "Budowa ul. Polnej i Ustronie w Maksymilianowie" - ustala się wydatki
w roku 2019 - 11.685,00 zł. Realizacja w latach 2016 - 2020.  Łączne nakłady finansowe - 315.000,00 zł, z tego rok 2019 - 11.685,00 zł, rok 2020 - 279.315,00 zł;
7)      Poz. 1.3.2.52 "Rozbudowa ul. Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną" - ustala się wydatki w roku 2019 - 5.000,00 zł.  Realizacja w latach 2017 - 2020.  Łączne nakłady finansowe - 3.000.000 zł, z tego rok 2019 - 5.000,00 zł, rok 2020 - 2.995.000,00 zł;
8)      Poz. 1.3.2.76  "Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej" (około 1920m) w związku z otwarciem ofert przetargowych zwiększenie środków w roku 2020 o 2.000,00 zł do kwoty 102.000,00zł. Realizacja w latach 2018-2023.  Łączne nakłady finansowe - 5.100.000,00 zł, z tego rok 2019 - 0,0 zł, rok 2020 po zmianie 102.000,00 zł, rok 2022 - 2.000.000,00zł, rok 2023 - 2.998.000,00 zł.

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (10 maja 2019, 08:54:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij