Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr III/25/2019
Rady Gminy
z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr I/10/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich wprowadza się następujące zmiany:
1)  § 1. Udziela się Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Osielsko na zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 244 w Żołędowie pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie” oraz wykonanie robót budowlanych w wysokości 235.000,00 zł.
 
2)  § 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej w roku 2019 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne JST tj. wykupy gruntów związane z realizacją zadania własnego Województwa, w formie rzeczowej na dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych.
 
§ 3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
   
Uzasadnienie
 
     W związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego o przeprowadzonej analizie możliwości finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z którą wstrzymano prace nad wszystkimi przygotowanymi porozumieniami do czasu podjęcia decyzji dotyczących realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej, w celu realizacji zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie” konieczne jest zabezpieczenie środków również na roboty budowlane. Zachodzi konieczność zwiększenia środków do kwoty 235.000,00zł na pokrycie kosztów wykupu gruntów, opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
 

Odpowiada za treść: Wiśniewska Dominika
Opublikował: Klimek Wiesława (10 maja 2019, 09:34:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij