Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr III/39/2019
Rady Gminy
z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z dnia 15.03.2019 r.) oraz art. 37b, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rada Gminy Osielsko uchwala się co następuje:§ 1. Przystąpić do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz.774) wprowadziła zmiany m/in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na podstawie w/w przepisów rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Uchwała będzie stanowić akt prawa miejscowego i dotyczyć będzie całego obszaru gminy Osielsko. Można w niej przewidzieć różne regulacje dla różnych obszarów gminy. Uchwała określi warunki i termin dostosowania się do nowych zasad. Ustanowione przepisy określą zwolnienia i wyłączenia z zawartych w niej obowiązków. Przepisy ustawy przewidują również zastosowanie kar pieniężnych za działania niezgodnie z uchwałą.
Ustawa określa tryb i etapy prowadzące do uchwalenia uchwały o zasadach
i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ..., w tym etap konsultacji społecznych – wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektu.
Wprowadzone  regulacje prawne zwiększą możliwości wpływania na ład przestrzenny gminy Osielsko. Przepisy służyć będą uporządkowaniu przestrzeni publicznej i przeciwdziałaniu jej degradacji.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
 

Odpowiada za treść: Gorzycki Janusz
Opublikował: Klimek Wiesława (10 maja 2019, 11:25:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij