Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VI/71/2019
Rady Gminy
z dnia 9 lipca 2019


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w postaci „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko  na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł  tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.” stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały >>pobierz (233kB) pdf
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

  Druki wniosków:
                                                       
 Uzasadnienie:
 
     Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Osielsko jest udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł  tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
      W związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. ) zakres finansowania ochrony środowiska  i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Zgodnie z art. 403 ust. 4 w/w ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.         o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Zgodnie z art. 7 ust. 3a wyżej wymienionej ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Projekt Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinasowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł  tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko, został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismami z dnia 21czerwca 2019 roku znak: OŚ. 605.8.2019
            Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 3 lipca 2019 r. znak (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 3 lipca  2019 r.) nie zgłosił zastrzeżeń do przedmiotowego projektu.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 3 lipca 2019 r. znak sprawy: F.pp.0220.301.2019 (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 3 lipca 2019 r.) nie zgłosił zastrzeżeń do przedmiotowego projektu.
 
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe  i zasadne.
 

Odpowiada za treść: Marcelina Komorowska
Opublikował: Klimek Wiesława (16 lipca 2019, 14:38:38)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (16 lipca 2019, 14:45:04)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 183

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij