Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy  >  2019

Zarządzenie nr 77/2019
Wójta Gminy
z dnia 11 października 2019


w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696)  oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zoraz § 12 ust. 4 lit. a uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2019 zarządzam  co następuje:
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr /V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.,  Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.,  Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.  i Nr 70/2019 z dnia
12 września 2019 r., Nr 74/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 76/2019 z dnia 7 października 2019 r.wprowadza się następujące zmiany:
1)    dochody budżetu na 2019 rok w wysokości - 108.004.753,60 zł, zwiększa się o 69.488,73 zł, po zmianie 108.074.242,33 zł;  z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  97.235.005,04zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 10.839.237,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (135kB) pdf

2)    wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 120.392.938,60 zł zwiększa się o 69.488,73 zł,  po zmianie 120.462.427,33zł; z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości –  79.166.872,33 zł
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  41.295.555,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (85kB) pdf

3)    ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  12.388.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)    kredytu – 5.300.000,00 zł
b)    wolne środki z lat ubiegłych - 7.088.185,00 zł;
4)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 17.269.963,52 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz (134kB) pdf i nr 8a >>pobierz (141kB) pdf .

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:

1.    Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowychdecyzją z dnia
8 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2019w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 28.388,73,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę;
2.    Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją z dnia 4 października 2019 Nr 46/2019 dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Dotacja na wypłatę diet wynosi 41.100,00 zł. Stawki diet – przewodniczący obwodowej komisji wyborczej – 500,00 zł, zastępca przewodniczącego – 450,00 zł, członek komisji – 350,00 zł. Łączna kwota dotacji na przeprowadzenie wyborów wynosi 65.466,00 zł –dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.
3.    Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w ramach działu 710 Działalność usługowa, rozdział - 71035 Cmentarze oraz w ramach działu 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa,  rozdział - 75108 Wybory do Sejmu
i Senatu.


Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (22 października 2019, 12:46:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij