Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy  >  2019

Zarządzenie nr 22/2019
Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 22 listopada 2019


w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na rozbudowę ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 0+000 do km 1+039,30 tj. na odcinku od ul. Centralnej do ul. Topolowej

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Wójt Gminy Osielsko zarządza, co następuje:
§ 1
Powołuje się zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia ww. zadania w następującym składzie:
1)    Adam Biegański – przewodniczący zespołu, inspektor nadzoru inwestorskiego
2)    Dominika Wiśniewska – członek zespołu,
3)    Joanna Ciuba – członek zespołu,
4)    Michał Jabłoński – członek zespołu.
§ 2
Do zadań zespołu należy:
1)    prowadzenie kontroli zgodności zakresu przedmiotu umowy, co do zobowiązań wykonawcy wyłonionego w ramach postępowania przetargowego określonych w zawartej umowie;
2)    analizowanie zasadności wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą;
3)    prowadzenie koordynacji wszelkich czynności zagadnień celem właściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego z Wykonawcą i oddania go do eksploatacji;
4)    prowadzenie narad koordynacyjnych i roboczych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron – uczestników procesu inwestycyjnego;
5)    prowadzenie koordynacji wszelkich czynności i zagadnień celem właściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego z Wykonawcą i oddania go do eksploatacji;
6)    egzekwowanie od projektanta wszelkich czynności koniecznych do wykonania w ramach nadzoru autorskiego, w tym wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, za które projektant ponosi odpowiedzialność;
7)    sprawdzenie kompletności i poprawności operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę;
8)    wykonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru końcowego, zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego, z przekazaniem do eksploatacji nowo wybudowanych dróg;
9)    udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru końcowego po upływie okresu gwarancji;
10)    analizowanie możliwości wprowadzenia zmian do umowy;
11)    analiza treści projektów umów o podwykonawstwo pod kątem ich zgodności z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 3
Nadzór nad pracami Zespołu pełni Przewodniczący Zespołu. Przewodniczący może powierzyć poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
§ 4
Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia ulegnie rozwiązaniu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Odpowiada za treść: Janicka Justyna
Opublikował: Klimek Wiesława (22 listopada 2019, 13:51:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij