Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy  >  2019

Zarządzenie nr 85/20219
Wójta Gminy
z dnia 18 listopada 2019


w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2019 rok

art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)) oraz  § 12 pkt. 4 lit. a  uchwały Rady Gminy Osielsko  Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2019, zarządzam co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko
Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019
z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr /V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia
9 lipca 2019 r.,  Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r., Nr  VIII/882019 z dnia
12 listopada 2019 r.  i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia
31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.,  Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.  i Nr 70/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 74/2019
z dnia 25 września 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 r.  Nr 76/2019 z dnia
7 października 2019 r.  Nr 77/2019 z dnia 11 października 2019 r.  Nr 78/2019 z dnia
17 października 2019 r. Nr 82/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    dochody budżetu na 2019 rok w wysokości – 105.426.921,33 zł, zwiększa się
o 398.038,00 zł, po zmianie 105.824.959,33 zł;  z tego:
a)    dochody bieżące w kwocie – 98.533.301,04zł
b)    dochody majątkowe w kwocie – 7.291.658,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (140kB) pdf

2)    wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 117.815.106,33 zł, zwiększa się
o  398.038,00zł,  po zmianie  118.213.144,33 zł; z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości –   80.500.089,33 zł
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  37.713.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (93kB) pdf

3)    ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 320.000,00 zł oraz wydatki na  realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 315.000,00 zł  i zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  w wysokości 66.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz (270kB) pdf

4)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.081.088,52 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz (137kB) pdf i nr 8a >>pobierz (143kB) pdf

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:

1.    Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmienił plan dotacji celowych,  w ten sposób, że:
1)    decyzją z dnia 7listopada  2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 zwiększył plan dotacji celowych:
a)    w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział  85216Zasiłki stałe o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa
w art. 17 ust.1.pkt 19  ustawy o pomocy społecznej,
b)    w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 380.394,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.
2)    decyzją z dnia 8 listopada  2019 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019 zwiększył  plan  o kwotę 8.556,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna,  rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym w zakresie spraw obywatelskich – w związku z wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki roboczogodziny do wysokości -29,37 zł.
3)    decyzją z dnia 14 listopada  2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 zmniejszył plan dotacji
o kwotę 16.912,00 zł, w dziale 852  Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
Zmienia się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu i plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o te kwoty.
2.    Na wniosek kierownika Zespołu ds. Oświaty, dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkola dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
1)    w dziale Oświata i wychowanie pomiędzy  rozdziałami;  80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola i  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne; jednocześnie dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe związanych z realizacją   projektu dofinansowanego ze środków UE:  
„Super szkoły w  gminie Osielsko”;
2)    w dziale 750 Administracja  publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami.
3.    Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  pomiędzy paragrafami.
4.    Dokonuje się zmian w planie wydatków:
1)    w dziale  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska między rozdziałami  90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz 90095 Pozostała działalność,
2)    w dziale  750    Administracja  publiczna między rozdziałami  75023 Urzędy gmin  (miast i miast na prawach powiatu)  i  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (25 listopada 2019, 12:53:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij