Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy  >  2019

Zarządzenie nr 87/2019
Wójta Gminy
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osielsko

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2  pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2204 ze zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. Dz. U. z 2019r. poz. 114 ze zm.) oraz uchwały Nr III/20/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z 2015r. poz. 1055),

zarządzam co następuje:  

§ 1
1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości ozn. działka nr 165/8 obręb ewidencyjny Maksymilianowo, objęty księgą wieczystą Nr BY1B/00064676/2 polegającej na:  
    a) prawie do utrzymywania na nieruchomości obciążonej na działce Nr 165/8 kablowej linii     elektroenergetycznej SN o długości ok. 174m;
    b) prawie swobodnego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu, nieodpłatnego,     dostępu do urządzeń elektroenergetycznych celem ich konserwacji, napraw, wymiany
    na nowe, remontów, usuwania awarii, dokonywania przeglądów, prowadzenia inwestycji         związanych z modernizacja i przebudową linii, przyłączaniem nowych odbiorców;
    c) obowiązku powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej od takiego zagospodarowania nieruchomości w tym sadzenia drzew,
    które uniemożliwiałyby swobodny dostęp do urządzeń oraz prowadzenie prawidłowej ich  eksploatacji.
2. Przebieg służebności przesyłu został wskazany na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia >>pobierz (626kB) word  
3. Służebność ustanawia się na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego tj. ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy (85-054) przy ul. Dr E. Warmińskiego 8.
4. Wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości, o której mowa w ust. 1 ograniczonym prawem rzeczowym stanowi kwotę 528,90 zł z VAT (słownie:  pięćset dwadzieścia osiem złotych 90/100).
5. Obowiązek utrzymania urządzeń związanych z wykonaniem służebności przesyłu obciąża przedsiębiorstwo przesyłowe.  
6. Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego, w którym Gmina Osielsko wyraża zgodę na wpisanie w dziale III księgi wieczystej  prowadzonej dla nieruchomości opisanej szczegółowo w ust. 1 prawa służebności przesyłu.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Odpowiada za treść: Kruger Katarzyna
Opublikował: Klimek Wiesława (28 listopada 2019, 11:37:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij