Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy  >  2019

Zarządzenie nr 86/2018
Wójta Gminy
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696,1815)  oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)) oraz  § 12 pkt. 4 lit. a i b uchwały Rady Gminy Osielsko  Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2019, zarządzam co następuje:
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr /V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.,  Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r., Nr  VIII/882019 z dnia 12 listopada 2019 r.  i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.,  Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.,  Nr 70/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 74/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 r.  Nr 76/2019 z dnia 7 października 2019 r.  Nr 77/2019 z dnia 11 października 2019 r.  Nr 78/2019 z dnia 17 października 2019 r, Nr 82/2019 z dnia 5 listopada 2019 r,  Nr 85/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    dochody budżetu na 2019 rok w wysokości – 105.824.959,33zł, zwiększa się
o 211.884,62 zł, po zmianie 106.036.843,95 zł;  z tego:
a)    dochody bieżące w kwocie – 98.745.185,66zł,
b)    dochody majątkowe w kwocie – 7.291.658,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (138kB) pdf

2)    wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 118.213.144,33 zł, zwiększa się
o 211.884,62 zł,  po zmianie  118.425.028,95 zł; z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości –   80.711.973,95 zł,
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  37.713.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (90kB) pdf

3)    określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz (302kB) pdf

4)    ustala się rezerwy budżetowe, po zmianie w wysokości –725.752,30 zł, w tym:
a)    ogólną w wysokości – 153 752,30 zł,
b)    na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 235.000,00 zł,
c)    celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 322.000,00 zł,
d)    celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne –15.000,00 zł;
5)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.292.973,14 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz (137kB) pdf i nr 8a >>pobierz (136kB) pdf

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:

1.    Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmienił plan dotacji celowych, w ten sposób, że:
1)    decyzją z dnia 15listopada  2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 662,38 zł. w dziale 855Rodzina, rozdział85503 Karta Dużej Rodziny w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,  wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
2)    decyzją z dnia 15 listopada  2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104:
a)    zwiększył plan dotacji o kwotę 210.955,00 zł w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia
w  wysokości 4.000,00 zł  wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
b)    zwiększył plan dotacji o kwotę 1.790,00 zł w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z  przepisami  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o  ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,                
c)    zmniejszył plan dotacji o kwotę 198,00 zł, w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.
Zmienia się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy Osielsko i plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o te kwoty.
2.    Na wniosek kierownika Zespołu ds. Oświaty, dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu Oświata
i wychowanie pomiędzy  rozdziałami;  80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola,  80113 Dowożenie uczniów do szkół oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.
3.    Rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje w kwocie 9.000,00 zł. Po zmianie  
w rezerwie celowej na inwestycje pozostaje 337.000,00 zł, w tym na inicjatywy lokalne  322.000,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019  ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej. Zwiększa się wydatki na zadania zaplanowane do realizacji na rok 2019, w tym:
1)    poz. 18.5 „Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej
w Maksymilianowie, ul. Kościelna 2” o kwotę 3.000,00zł, wartość zadania po zmianie   50. 000,00 zł,
2)     poz.  20.4 „ Projekt i rozbudowa oświetlenia boiska w Osielsku, ul. Centralna”
o kwotę  6.000,00 zł,  po zmianie - 34.000,00 zł.


Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (6 grudnia 2019, 07:57:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij