Budowa boiska w Wilczu przy ul. Szczecińskiej.


Zaproszenie do złożenia oferty
 

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, w związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro, na budowę boiska w Wilczu przy ul. Szczecińskiej dz nr 37/23.
 
Zakres prac obejmuje:
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna). Wymiary boiska do piłki nożnej brutto - 22,00x35,00m. Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska nie jest terenem płaskim. Na teren przewidziany pod płytę boiska dowieziono grunt w celu niwelacji terenu. Niwelacja jest przewidziana przedmiotem zamówienia.  Istniejąca nawierzchnia nie spełnia wymogów boiska piłkarskiego. Projekt zakłada  rekultywacje warstwy nośnej tj. niwelacje terenu i odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod płytę boiska. Warstwa gruntu, wymaga odspojenia i usunięcia darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie. Na wyrównany teren konieczne jest nawiezienie wystarczająco dużej  ilości podłoża dla wzrostu nowych traw o grubości warstwy min 5 cm.. Łączna ilość przeznaczona do odspojenia terenu płyty boiska i stref bocznych to 1 100 m kw. Odległość wywozu darni i innych zanieczyszczeń to ok. 1,0 km od miejsc prac. Pod warstwą nośną ułożyć siatkę na krety Podłożem dla trawnika sportowego ma być mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwaśnego) w następujących proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 - 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa nośna musi być zbudowana z takich materiałów, które pozwalają na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej, w tym przepuszczalności i chłonności wodnej. Całość warstwy nośnej należy wykonać z dowiezionej ziemi. Torf i ziemie ogrodniczą należy dostarczyć  w proporcjach podanych wyżej. Nawierzchnię należy uwałować i jednocześnie wyprofilować. Wysiew nasion i pielęgnacja trawnika opisana jest w dalszych punktach.
- Odspojenie darni na głębokość 15 cm.
-  Wyprofilowanie terenu płyty boiska spycharka .
-  Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w proporcjach -20%-20%-60%. Wymieszać razem poszczególne komponenty.
-  Nadac docelowy profil płyty boiska równiarka oraz roboty ręczne (nachylenie powierzchni winno wynosić 1 %).
-  Wykonać zasiew mieszanka traw w ilości 3.0 kg/100 m kw
-  wysianie nawozów wieloskładnikowy o składzie:
Azot (N) 15%
Fosfor (P2Os) 9%
Potas (K2O) 15%
żelazo (Fe) 1%
W ilości 3 kg/100 m kw. oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie:
Azot (N) 27%
-  w formie azotanowej 13,5%
-  w formie amonowej 13,5% Wapń(CaO) 7%
Magnez (MgO) 4%w dawce 4 kg/100 m2.
- Wykonać zabiegi pielęgnacyjne i dwa pierwsze koszenia
 
Wyposażanie boiska.
Boisko sportowe o wym. 22,5 x 35,0 m brutto o nawierzchni trawiastej z poboczami trawiastymi o szerokości 1,5 m.. W płycie boiska nalezy osadzić bramki. Bramki metalowe z odciągami siatkami mocowane na stałe o wymiarach 2,0 x 3,0 m.
Za bramkami wykonać piłkochwyty o wysokości 4 m i długości 12 m każdy.
 
Wymagania dotyczące jakości robót:
- podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne.
- podbudowa powinna być tak wyprofilowana aby po przyłożeniu łaty długości 3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnia podbudowy i łata nie przekraczały 1,5 cm
- Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno przekraczać ± 2 cm
- Odchylenie spadków dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczać 0,5%
- Grubość warstwy nośnej po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od projektowanej.
 
Warunki płatności za roboty przewiduje się dwoma fakturami o wartości 50% wartości robót.
Pierwsza płatność po wykonaniu siewu.
Druga płatność po okresie pielęgnacji i drugim koszeniu.
Termin realizacji umowy do 30.09.2018 r. (wykonanie siewu)
Oferty należy złożyć do 19 czerwca 2018 r. do godz.10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Osielsko, mailowo na adres zampub@osielsko.pl lub faxem 52 324 18 03.         
                                                                          
 
 
                                                                                  Z poważaniem
                                                                              Wójt Gminy Osielsko
                                                                               Wojciech Sypniewski
 

Wytworzył: Łabuński Jarosław (13 czerwca 2018)
Opublikował: Danilewicz Anita (13 czerwca 2018, 14:29:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij