Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji benzynowej przy ul. Szosa Gdańska 12 w miejscowości Osielsko.

Osielsko, dnia 2 grudnia 2019 r.
OŚ.6220.8.2019
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), a także na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 2 grudnia 2019 r. zostało wydane zawiadomienie znak: OŚ.6220.8.2019  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Osielsko przy ul. Szosa Gdańska 12 .
 
 
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w odległości 100 m od granic terenu oddziaływania przedsięwzięcia.

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Osielsko zwróci się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko (ul. Szosa Gdańska 55A, pokój nr 11 w poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 – 17:00, piątek 7:30 – 14:00) na każdym etapie toczącego się postępowania.


Wytworzył: Marcelina Komorowska (3 grudnia 2019)
Opublikował: Komorowska Marcelina (3 grudnia 2019, 12:22:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij