Składanie wniosków, petycji, skarg

  •  Telefony:  (52) 324 18 00 
                          (52) 324 18 55
  •  Fax: (52) 324 18 03  
 
 Informacja nt. składania petycji 

Przedmiot petycji - przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Nadawca petycji - petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
Adresat petycji - petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
·   oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
·  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
·   adresata petycji,
·   wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja musi być podpisana:
·   składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
·  składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Rozpatrywanie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu. Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.
Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która weszła w życie 6 września 2015 r.
Opłaty - wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.Informacja na temat rozpatrywanych petycjiLp.Data złożenia petycjiImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Przedmiot petycjiSkan petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyInformacja o sposobie załatwienia petycji, w tym przebieg postępowania
1.9.03.2016wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach o nieprzeprowadzenie eksmisji treść petycji (1553kB) jpg
treść petycji str 2 (1386kB) jpg
Pismo od Wojewody (697kB) jpg
zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Pismo (520kB) jpg
wyznaczenie os. repr. (983kB) jpg
ponowienie petycji (1237kB) jpg
pismo 2 (259kB) pdf
zgoda na złoż. petycji (333kB) jpg
pismo informujące (518kB) jpg
Odpowiedź (614kB) jpg
2.04.08.16wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjachUtworzenie przez Ministra: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Rolnictwa
oraz samorządy woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego Laboratorium Ziemi przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy 87
treść petycji (2145kB) pdf Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź (335kB) jpg
3.5.12.2016 r.wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjachbudowa drogi na ul. Orzeszkowej w Niemczu treść petycji str. 1 (806kB) jpg
treść petycji str. 2 (385kB) jpg
zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź (374kB) jpg
4.9.01.2017wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjachbudowa drogi na ul. Orzeszkowej w Niemczu treść petycji str. 1 (668kB) jpg
treść petycji str. 2 (270kB) jpg
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź (660kB) jpg
5.10.04.2017wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjachbudowa drogi na ul. Orzeszkowej w Niemczu treść petycji str. 1 (329kB) jpg
treść petycji str. 2 (755kB) jpg
treść petycji str. 3 (712kB) jpg
treść petycji str. 4 (657kB) jpg
treść petycji str. 5 (501kB) jpg
treść petycji str. 6 (622kB) jpg
treść petycji str. 7 (547kB) jpg
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź (589kB) jpg
6.4.12.2018 r.wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjachbudowa ul. Marco Polo w Niemczu Petycja (851kB) pdf
Podpisy str 1 (566kB) jpg
Podpisy str 2 (404kB) jpg
pismo Rady Rodziców (465kB) jpg
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj odpowiedź na petycję (229kB) pdf
7.8.01.2019wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjachograniczenie prędkości oraz zamontowanie progów spowalniających na ul. Leśnej w Osielsku Pismo przewodnie (306kB) jpg
Treść petycji (814kB) jpg
Podpisy str 1 (719kB) jpg
Podpisy str 2 (751kB) jpg
Podpisy str 3 (782kB) jpg
Podpisy str 4 (831kB) jpg
Podpisy str 5 (850kB) jpg
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj odpowiedź na petycję (775kB) jpg


Wytworzył: Domańska Maria (30 czerwca 2003)
Opublikował: Klimek Wiesława (30 czerwca 2003, 15:16:19)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (5 marca 2019, 10:45:15)
Zmieniono: odpowiedź na petycję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29997

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij